วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

☆☆☆☆☆☆☆
สวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิ

กดปุ่ม Play ฟังเทปสวดมนต์
(หลวงตาม้า นำสวด 1 ชั่วโมง)
▼ภายในถ้ำใหญ่▼


▼ลานสวดมนต์/ลานอเนกประสงค์▼

▼หน้าวิหารจักรพรรดิ▼

▼ภายในวิหารจักรพรรดิ▼

▼ภาพมุมกว้างบริเวณวัด▼


   ที่อยู่   
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

☆☆☆☆☆

*** หมายเหตุ ***
เว็บไซต์มีการอัปเดทข้อมูลตลอด และในการประกาศต่างๆ จะยึดตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบงานส่วนนั้นโดยตรงเท่านั้น  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจอันเหมาะสม

°°°°°°°